Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie informuje, że elektroniczna skrzynka podawcza przeznaczona jest do wymiany korespondencji w postępowaniu w sprawach udostępniania informacji publicznej oraz w postępowaniu w sprawach skarg i wniosków. Nie mogą być za jej pośrednictwem nadsyłane do Sądu pisma o charakterze procesowym.

ePUAP – elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza umożliwia składanie pism w formie dokumentu elektronicznego jedynie w sprawach, w których stosuje się ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. nr 98 z 2000 r., poz. 565 ze zm.), na przykład w sprawach skarg i wniosków uregulowanych w Dziale VIII tej ustawy lub w sprawach dotyczących udostępnienia informacji publicznej.

W postępowaniu przed sądem administracyjnym, które jest uregulowane w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.), nie można składać pism w formie dokumentu elektronicznego, a więc także za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej.

1. Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie:

a.  za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej WSA w Szczecinie zlokalizowanej na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP);

b.  poprzez dostarczenie dokumentu na elektronicznym nośniku danych.

2. Rodzaje spraw załatwianych przez WSA w Szczecinie w ramach elektronicznej skrzynki podawczej:

a.  postępowanie w sprawie skarg i wniosków 

b.  postępowanie w sprawie udostępnienia informacji publicznej

3. Wymagania dotyczące dostarczania dokumentów elektronicznych:

a.  za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej:

- dokument powinien być podpisany ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP;

- wielkość dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekraczać 5 megabajtów;

b. poprzez dostarczenie na elektronicznym nośniku danych:

- dokumenty mogą być dostarczane na następujących nośnikach danych: płyta DVD, płyta CD, pamięć masowa USB;

- dokument powinien być podpisany ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

- informatyczny nośnik danych powinien być trwale oznakowany w sposób pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację;

4. Akceptowalne formaty załączników to: DOC, DOCX, RTF, ODS, ODT, XLS, XLSX, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF. Pliki z załącznikami mogą być skompresowane do formatu ZIP;

5. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Z elektronicznej skrzynki podawczej mogą korzystać wyłącznie posiadacze konta użytkownika na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP. Założenie takiego konta jest bezpłatne. Wielkość wszystkich przesyłanych dokumentów wraz z załącznikami dołączonymi do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3,5 MB (aktualne możliwości techniczne platformy ePUAP). 

 

  • Opublikował: Katarzyna Jarosz, data publikacji: 26-05-2014 09:11
  • Modyfikował: Robert Niezgoda, data modyfikacji: 24-07-2015 14:20
  • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
  • Wytworzył lub za treść odpowiada: Robert Niezgoda
  • Data wytworzenia: 26-05-2014
  • Ilość wyświetleń: 2723
  • Link do strony: http://szczecin.wsa.gov.pl/95/196/elektroniczna-skrzynka-podawcza-epuap.html

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
70 - 561 Szczecin
ul. Staromłyńska 10

tel.: 91 48 49 255
fax: 91 48 49 270
e-mail: