W celu przyspieszenia postępowania sądowoadministracyjnego ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270), wprowadza dwie nowe instytucje prawne - postępowanie mediacyjne i uproszczone.

 

Postępowanie uproszczone
Na podstawie art. 139 § 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 j.t.) wyroki wydane w trybie uproszczonym na posiedzeniu niejawnym udostępniane są w Wydziale Informacji Sądowej tut. Sądu (pok. 5) przez okres czternastu dni.

 

Postępowanie mediacyjne
W przygotowaniu.

 

 

  • Opublikował: Roman Perliński, data publikacji: 19-11-2004 18:22
  • Modyfikował: Roman Perliński, data modyfikacji: 15-01-2016 12:23
  • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
  • Wytworzył lub za treść odpowiada: Katarzyna Jarosz
  • Ilość wyświetleń: 1980
  • Link do strony: http://szczecin.wsa.gov.pl/90/180/postepowanie-uproszczone-i-mediacyjne.html

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
70 - 561 Szczecin
ul. Staromłyńska 10

tel.: 91 48 49 255
fax: 91 48 49 270
e-mail: