Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Strona archiwalna

 


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie informuje, że elektroniczna skrzynka podawcza przeznaczona jest do wymiany korespondencji w postępowaniu w sprawach udostępniania informacji publicznej oraz w postępowaniu w sprawach skarg i wniosków. Nie mogą być za jej pośrednictwem nadsyłane do Sądu pisma o charakterze procesowym.

 

ePUAP – elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza umożliwia składanie pism w formie dokumentu elektronicznego jedynie w sprawach, w których stosuje się ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. nr 98 z 2000 r., poz. 565 ze zm.), na przykład w sprawach skarg i wniosków uregulowanych w Dziale VIII tej ustawy lub w sprawach dotyczących udostępnienia informacji publicznej. 
 
W postępowaniu przed sądem administracyjnym, które jest uregulowane w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.), nie można składać pism w formie dokumentu elektronicznego, a więc także za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej.

 

1. Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie:
a.  za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej WSA w Szczecinie zlokalizowanej na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP);
b.  poprzez dostarczenie dokumentu na elektronicznym nośniku danych.
 
2. Rodzaje spraw załatwianych przez WSA w Szczecinie w ramach elektronicznej skrzynki podawczej:
 
3. Wymagania dotyczące dostarczania dokumentów elektronicznych:
a.  za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej:
- dokument powinien być podpisany ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP;
- wielkość dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekraczać 5 megabajtów;
b. poprzez dostarczenie na elektronicznym nośniku danych:
- dokumenty mogą być dostarczane na następujących nośnikach danych: płyta DVD, płyta CD, pamięć masowa USB;
- dokument powinien być podpisany ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
- informatyczny nośnik danych powinien być trwale oznakowany w sposób pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację;
 
4. Akceptowalne formaty załączników to: DOC, DOCX, RTF, ODS, ODT, XLS, XLSX, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF. Pliki z załącznikami mogą być skompresowane do formatu ZIP;
 
5. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
 
 
Z elektronicznej skrzynki podawczej mogą korzystać wyłącznie posiadacze konta użytkownika na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP. Założenie takiego konta jest bezpłatne. Wielkość wszystkich przesyłanych dokumentów wraz z załącznikami dołączonymi do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3,5 MB (aktualne możliwości techniczne platformy ePUAP).
 
Metryczka
 • wytworzono:
  05-06-2012
  przez: Robert Niezgoda
 • opublikowano:
  05-06-2012 15:45
  przez: Roman Perliński
 • zmodyfikowano:
  27-07-2015 18:37
  przez: Robert Niezgoda
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
  odwiedzin: 3331
Dane adresowe:
Dane kontaktowe:

tel.: 91 48 49 255 fax: 91 48 49 270
e-mail: info@szczecin.wsa.gov.pl
strona www: www.szczecin.wsa.gov.pl