Sprawy wniesione do sądu rozpoznaje się według kolejności ich wpływu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W uzasadnionych przypadkach prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy lub określonych spraw poza kolejnością.

Sprawy podlegają skierowaniu do rozpoznania po zbadaniu, czy skarga czyni zadość wymogom formalnym, czy został uiszczony wpis sądowy, po usunięciu jej braków formalnych oraz po prawomocnym rozpatrzeniu wniosków procesowych stron (np. wniosku o ustanowienie prawa pomocy, o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji itp.).

Średni okres oczekiwania na załatwienie sprawy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie wynosi kilka miesięcy.

 

Ruch spraw w roku 2014 przedstawia się następująco: 
 

m-c

2014 r.

Pozostało z poprzed-niego

okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało

na okres następny

Łącznie

w tym

na

rozprawie

na

posiedzeniu

niejawnym

ogółem

z tego wyrokiem

1

3

4

5

6

7

8

9

styczeń

1338

285

293

187

106

0

1330

luty

1330

221

245

195

50

0

1306

marzec

1306

237

285

226

59

0

1257

kwiecień

1257

241

245

195

50

0

1253

maj

1253

236

265

193

72

0

1224

czerwiec

1224

270

215

151

64

0

1279

lipiec

1279

313

222

153

69

0

1370

sierpień

1370

244

172

110

62

0

1442

wrzesień

1442

253

267

179

88

1

1428

październik

1428

272

355

243

112

0

1345

listopad

1345

198

306

217

89

0

1237

grudzień

1237

339

248

183

65

2

1328

 

Załączniki:
 
  • Opublikował: Katarzyna Jarosz, data publikacji: 07-04-2005 11:47
  • Modyfikował: Robert Niezgoda, data modyfikacji: 28-07-2015 10:30
  • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
  • Wytworzył lub za treść odpowiada: Robert Niezgoda
  • Data wytworzenia: 07-04-2005
  • Ilość wyświetleń: 2120
  • Link do strony: http://szczecin.wsa.gov.pl/88/174/ruch-spraw-w-2014-r.html

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
70 - 561 Szczecin
ul. Staromłyńska 10

tel.: 91 48 49 255
fax: 91 48 49 270
e-mail: