Zgodnie z Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2003 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 169, poz. 1646):

§ 31. 1. Sprawy wniesione do sądu rozpoznaje się według kolejności ich wpływu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

2. W uzasadnionych przypadkach prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy lub określonych spraw poza kolejnością, o której mowa w ust. 1.

 

 

  • Opublikował: Roman Perliński, data publikacji: 19-11-2004 17:56
  • Modyfikował: Robert Niezgoda, data modyfikacji: 27-07-2015 18:35
  • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
  • Wytworzył lub za treść odpowiada: Robert Niezgoda
  • Data wytworzenia: 19-11-2004
  • Ilość wyświetleń: 2107
  • Link do strony: http://szczecin.wsa.gov.pl/87/172/kolejnosc-zalatwiania-spraw.html

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
70 - 561 Szczecin
ul. Staromłyńska 10

tel.: 91 48 49 255
fax: 91 48 49 270
e-mail: