Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia poniżej 30000 euro.

Szczecin, dnia 03 czerwca 2015 r.

 Znak sprawy: ASI-3/15

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

             Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, zawiadamia, iż w związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej progu 30 000 EURO dot. dostawy 3 serwerów HP ProLiant serii DL360 Gen9 wraz z 3-letnią gwarancją w miejscu instalacji wybrał ofertę złożona przez:

F.H.U „FCT” Wojciech Trukszyn – EXADIUM PC, ul. Wielkopolska 24, 70 – 451 Szczecin.

Oferta spełnia warunki postawione przez Zamawiającego i  jest najkorzystniejsza cenowo. Łączna cena, za w/w urządzenia, wybranej oferty wynosi: 26.730,00 zł/netto, co daję kwotę brutto 32.877,90 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt siedem zł 90/100).

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za nadesłanie ofert i udział w ogłoszonym postępowaniu.

 

 


 

Szczecin, dnia 03 czerwca 2015 r.

 Znak sprawy: ASI-2/15 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

         Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, zawiadamia, iż w związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej progu 30 000 EURO dot. dostawy urządzenia Barracuda Backup 390 wraz z 4-letnią umową serwisową EU i IR wybrał ofertę złożona przez:

P.P.U.H „SARACH” ul. Dąbrowskiego 5/U2, 70 – 100 Szczecin.

Oferta spełnia warunki postawione przez Zamawiającego i  jest najkorzystniejsza cenowo. Łączna cena zestawu, wybranej oferty, wynosi: 23.731,71 zł/netto, co daję kwotę brutto 29.190,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt zł 00/100).

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za nadesłanie ofert i udział w ogłoszonym postępowaniu.

 

 


 

Szczecin, dnia 18 maja 2015 r.

Znak sprawy: ASI-3/15

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej progu 30 000 EURO Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie informuje o zamiarze kupna serwerów w ilości 3 szt. firmy HP ProLiant serii DL360 Gen9 wraz z 3 letnią gwarancją w miejscu instalacji.       

 

Szczegóły w załączniku:

PDFZAPROSZENIE DO SKŁADANIA 3szt_serwery_HP.pdf

 


 

Szczecin, dnia 18 maja 2015 r.

 Znak sprawy: ASI-2/15

 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej progu 30 000 EURO Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie informuje o zamiarze kupna urządzenia do systemu kopii zapasowej Barracuda Backup Service Model 390 wraz z 4 letnią umową serwisowej typu: Energize Updates (EU) i Instant Replacement (IR).    

 

Szczegóły w załączniku:

PDFZAPROSZENIE DO SKŁADANIA Barracuda Backup.pdf

 


 

Szczecin, dnia 12 grudnia 2014 r.

Znak sprawy: ASI-12/14 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania prowadzonego z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych

na podstawie art. 4 pkt 8 (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z póź. zm.)

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, zawiadamia, iż w związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej progu 30 000 EURO dot. dostawy do 10 szt. notebooków HP ProBook 450 G1 wraz z oprogramowaniem oraz 3-letnią gwarancją on-site wybrał ofertę złożona przez:

F.H.U „FCT” Wojciech Trukszyn – EXADIUM PC, ul. Wielkopolska 24, 70 – 451 Szczecin.

Oferta spełnia warunki postawione przez Zamawiającego i  jest najkorzystniejsza cenowo.

Cena jednostkowa, za zestaw notebook wraz z gwarancją 3-letnią on-site oraz edytorem tekstu MS WORD 2013 PL OEM, wybranej oferty wynosi: 2 776,00 zł/netto, co daję kwotę brutto 3 414,48 zł (słownie: trzy tysiące czterysta czternaście zł 48/10).

W niniejszym postępowaniu zostały złożone oferty następujących firm: ENTERPRISE Łukasz Lizura,  F.H.U. „FCT” W. Trukszyn – EXADIUM PC oraz Net Systems Sp. Jawna. Wszystkie oferty spełniają warunki postawione przez Zamawiającego.

Dziękujemy wszystkim firmom za nadesłanie ofert i udział w ogłoszonym postępowaniu.

 

PDFwybór_oferty_notebooki-3lata.pdf.pdf

 


 

 

Szczecin, dnia 11 grudnia 2014 r.

Znak sprawy: ASI-12/14

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej progu 30 000 EURO Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie informuje o zamiarze kupna do 10 szt. notebooków HP ProBook 450 G1 wraz z oprogramowaniem.    

Uwaga - gwarancja na notebook HP Care Pack 3/3/3 (usługa on-site, next business day, 3 lata, p/n: UK703E).

Szczegóły w załączniku:

PDFzaproszenie_do_skł_ofert_notebooki-3lata.pdf.pdf

 


 

Szczecin, dnia 13 października 2014 r.

Adm-210-4/14

 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych
na podstawie art. 4 pkt 8 (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z póź. zm.)
 
Zamawiający, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, zawiadamia, iż w związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej progu 30 000 EURO dot. wykonania przeglądów budowlanych pięcioletnich wraz z protokołami, polegających na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania instalacji elektrycznych oraz ochrony odgromowej budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, do realizacji umowy wybrał ofertę złożoną przez:
Wiesław Łącki Nadzory Inwestorskie i Kosztorysowanie Robót Elektrycznych, 72-006 Mierzyn, ul. Welecka 9A.
 
Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki postawione przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo.
 
W niniejszym postępowaniu zostało złożonych 6 ofert.
Jeden Wykonawca wycofał ofertę po terminie składania ofert. Dwie oferty zostały odrzucone z powodu nie spełniania warunków postawionych przez Zamawiającego.
 
Dziękujemy wszystkim firmom za nadesłanie ofert i udział w ogłoszonym postępowaniu.

PDFWybór_oferty_Instal_Elektyrcz.pdf 

 

Podmiot udostępniający: Oddział Administracyjno-Gospodarczy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dyrektor WSA Sz-n
Data wytworzenia: 13-10-2014 r. 

 

 

 


 

 

Szczecin, dnia 16 września 2014 r.

 

Adm-210-4/14

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Wyjaśnienia do Zaproszenia do składnia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienie poniżej progu

30 tys. Euro na:

Pięcioletni przegląd stanu technicznego budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie przy ul. Staromłyńskiej 10, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2013, poz.1409) w zakresie przydatności do użytkowania instalacji elektrycznych oraz ochrony odgromowej budynków wraz z protokołami.

W uzupełnieniu informacji zawartych w Zaproszeniu do składania ofert Zamawiający informuje, iż w zakresie przedmiotu zamówienia pkt 1:

a)    badaniu należy poddać instalacje w 113 pomieszczeniach, rozmieszczonych na pięciu
      kondygnacjach budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, w tym ciągi
      komunikacyjne, pokoje biurowe, pomieszczenia sanitarne i aneksy kuchenne.

b)    badaniu należy poddać 340 obwodów, w tym obwody zasilające, oświetleniowe, gniazdowe.

W zakresie przedmiotu zamówienia pkt 2 sprawdzeniu należy poddać 7 uziomów.

Jednocześnie, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 25 września 2014 roku. Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie opublikowana po analizie ofert, w możliwie najkrótszym terminie.

Załącznik:

 

PDFWyjaśnienia do Zaproszenia do składnia ofert.pdf

 

 
Podmiot udostępniający: Oddział Administracyjno-Gospodarczy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dyrektor WSA Sz-n
Data wytworzenia: 16-09-2014 r. 

 

  

 


 

Szczecin, dnia 11 września 2014 r.

 Adm-210-4/14


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej progu 30 000 EURO

 

Pięcioletni przegląd stanu technicznego budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie przy ul. Staromłyńskiej 10, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2013, poz.1409) w zakresie przydatności do użytkowania instalacji elektrycznych oraz ochrony odgromowej budynków wraz z protokołami.

Szczegóły z załącznikach:

PDFPrzegląd_5_elektr_ogłoszenie.pdf

DOCXPrzegląd_5_elektr_ogłoszenie..docx

PDFZałącznik_NR1.pdf

DOCXFormularz ofertowy_zał_Nr 1..docx

PDFZałącznik_NR2.pdf

DOCXWykaz prac_zał_2..docx

PDFZałącznik_NR3.pdf

DOCXwykaz osób zał_3..docx

 

 
Podmiot udostępniający: Oddział Administracyjno-Gospodarczy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dyrektor WSA Sz-n
Data wytworzenia: 11-09-2014 r. 

 

  

 

  


Szczecin, dnia 18 sierpnia 2014 r.

ASI-11/14

 
 
  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych
na podstawie art. 4 pkt 8 (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z póź. zm.)
 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, zawiadamia, iż w związku z zakończeniem postępowania ASI-11/14, o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej progu 30 000 EURO dot. dostawy, montażu i konfiguracji nowej centrali przeciwpożarowej POLON 4900 wraz z niezbędnymi podzespołami, montażem dodatkowych czujek dymu w przestrzeniach międzystropowych oraz demontaż obecnie będącej w użyciu centrali SAGITA 250 i jej elementów składowych wraz z utylizacją czujek izotopowych do realizacji umowy wybrał ofertę złożoną przez:

INLOGIC Sp. z o.o. SP.K, ul. Basenowa 6, 70-666 Szczecin.

Oferta spełnia warunki postawione przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo.W niniejszym postępowaniu zostało złożonych 7 ofert. Wszystkie oferty spełniają warunki postawione przez Zamawiającego.
Dziękujemy wszystkim firmom za nadesłanie ofert i udział w ogłoszonym postępowaniu.
 
________________________________________________________________________________________________
 

Szczecin, dnia 17 lipca 2014 r.

Adm-26-3/14

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania prowadzonego z wyłączeniem obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych - art. 4 pkt 8 (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późn. zm.)

Zamawiający - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, zawiadamia, iż w związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej progu 30 000 EURO dotyczącego wykonywania usług „Bezpośredniej ochrony fizycznej budynku, mienia i pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie przy ul. Staromłyńskiej 10 wraz z terenem przynależnym do nieruchomości” dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez:

Gustaw Gemini Security Sp. z o. o., ul. Łyskowskiego 18, 71-641 Szczecin.

Oferta spełnia warunki postawione przez Zamawiającego i  jest najkorzystniejsza cenowo. W niniejszym postępowaniu zostały złożone dwie oferty. Druga oferta, złożona przez Detektor Sp. z o.o., Aleja Wolności 12, 62-800 Kalisz, została odrzucona jako nie spełniająca wymagań postawionych przez Zamawiającego.

Dziękujemy zainteresowanym za nadesłanie ofert i udział w ogłoszonym postępowaniu.

 
 
Podmiot udostępniający: Oddział Administracyjno-Gospodarczy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dyrektor WSA Sz-n
Data wytworzenia: 17-07-2014 r. 

 

  

_______________________________________________________________________________________________

Szczecin, dnia 11 lipca 2014 r.

 

Adm-24-2/14

 

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych
na podstawie art. 4 pkt 8 (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z póź. zm.)
 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, zawiadamia, iż w związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej progu 30 000 EURO dot. sprzedaży energii elektrycznej dla budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie do realizacji umowy wybrał ofertę złożoną przez:
PKP Energetyka S.A. ul. Czarnieckiego 8, 70-221 Szczecin.
 
Oferta spełnia warunki postawione przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo.
W niniejszym postępowaniu zostały złożone 4 oferty. Wszystkie oferty spełniają warunki postawione przez Zamawiającego.
 
Dziękujemy wszystkim firmom za nadesłanie ofert i udział w ogłoszonym postępowaniu.
 
  
Podmiot udostępniający: Oddział Administracyjno-Gospodarczy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dyrektor WSA Sz-n
Data wytworzenia: 11-07-2014 r. 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  16-04-2014
  przez: Roman Perliński
 • opublikowano:
  16-04-2014 10:01
  przez: Roman Perliński
 • zmodyfikowano:
  18-06-2015 09:46
  przez: Roman Perliński
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
  odwiedzin: 3904
Dane adresowe:
Dane kontaktowe:

tel.: 91 48 49 255 fax: 91 48 49 270
e-mail: info@szczecin.wsa.gov.pl
strona www: www.szczecin.wsa.gov.pl