Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o BIP

Biuletyn Informacji Publicznej WSA realizuje zadania wynikające z ustawy z dn. 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.). System spełnia wszystkie wymogi formalne, techniczne i standardy bezpieczeństwa określone we wspomnianej ustawie oraz obowiązującym rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. Nr 67, poz. 619).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie jest państwową jednostką budżetową, a jego struktura organizacyjna jest unormowana przepisami ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. "Prawo o ustroju sądów administracyjnych" (Dz. U. 153 poz. 1269 z dnia 20 września 2002 r.)

Z dniem 1 stycznia 2004 r. na podstawie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalania ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. Nr 72, poz. 652 z 2003 r.) znosi się Ośrodek Zamiejscowy Naczelnego Sądu Administracyjnego w Szczecinie i tworzy się z tym dniem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.

informację wytworzył(a):

Katarzyna Jarosz
za treść odpowiada: Katarzyna Jarosz
data wytworzenia: 07.04.2005 r.
Metryczka
  • opublikowano:
    30-12-2004 15:52
    przez: Roman Perliński
  • zmodyfikowano:
    18-02-2008 09:16
    przez: Katarzyna Jarosz
Dane adresowe:
Dane kontaktowe:

tel.: 91 48 49 255 fax: 91 48 49 270
e-mail: info@szczecin.wsa.gov.pl
strona www: www.szczecin.wsa.gov.pl