Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

 

 

PDFZarządzenie nr 13 Prezesa NSA z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie organizacji pracy sądów administracyjnych w związku z przywróceniem biegu terminów procesowych i sądowych wraz z wytycznymi Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania sądów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

 


 

K O M U N I K A T  z dnia 24 marca 2020 r.

        Strony postępowania sądowoadministracyjnego mogą zgłosić wniosek o skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym.

         Zgodnie z art. 119 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325), sprawa może być rozpoznana w trybie uproszczonym, jeżeli strona zgłosi wniosek o skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym, a żadna z pozostałych stron w terminie czternastu dni od zawiadomienia o złożeniu wniosku nie zażąda przeprowadzenia rozprawy.

         W myśl art. 120 ww. ustawy, w trybie uproszczonym sąd rozpoznaje sprawy na posiedzeniu niejawnym w składzie trzech sędziów.


Metryczka
 • opublikowano:
  06-06-2015 11:20
  przez: Robert Niezgoda
 • zmodyfikowano:
  12-10-2020 17:39
  przez: Roman Perliński
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
  odwiedzin: 6112
Dane adresowe:
Dane kontaktowe:

tel.: 91 48 49 255 fax: 91 48 49 270
e-mail: biuropodawcze@szczecin.wsa.gov.pl
strona www: www.szczecin.wsa.gov.pl