Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zgłaszanie kandydatur na wolne stanowisko sędziego


Do zgłaszania kandydatur na wolne stanowisko sędziego przewidziane do objęcia w wojewódzkim sądzie administracyjnym stosuje się odpowiednio art. 31 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2019 r. poz. 825 oraz z 2020 r. poz. 190), z tym że o wolnych stanowiskach sędziowskich obwieszcza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego.

OBWIESZCZENIE PREZESA NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO O WOLNYM STANOWISKU SĘDZIEGO
W WOJEWÓDZKIM SĄDZIE ADMINISTRACYJNYM W SZCZECINIE
z dnia 4 maja 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 399)

Na podstawie art. 29 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2167 oraz z 2020 r. poz. 190 i 568) obwieszcza się, co następuje:
W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie jest wolne jedno stanowisko sędziego.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  13-05-2020
  przez: Dorota Sędzicka
 • opublikowano:
  13-05-2020 11:45
  przez: Roman Perliński
 • zmodyfikowano:
  13-05-2020 16:24
  przez: Roman Perliński
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
  odwiedzin: 221
Dane adresowe:
Dane kontaktowe:

tel.: 91 48 49 255 fax: 91 48 49 270
e-mail: info@szczecin.wsa.gov.pl
strona www: www.szczecin.wsa.gov.pl