Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do składania ofert na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych marki SHARP

 

 

 

Szczecin, dnia 11 października 2019 r.

Znak sprawy: ASI-8/19

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie informuje o zamiarze zakupu czarnobiałych urządzeń wielofunkcyjnych formatu A4/A3 firmy SHARP model: MX-M5070.

Zakup poniżej progu 30 tys. EURO.            

 

1.   Nazwa i adres zamawiającego:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin,  NIP: 851-28-49-470

2.   Opis przedmiotu zamówienia, 3 szt. fabrycznie nowe urządzenia wg poniższego:

            a) 1 szt. urządzenie wielofunkcyjne SHARP MX-M5070 z podstawką MX-DE26 N;

b) 2 szt.  urządzenie wielofunkcyjne SHARP MX-M5070 z podstawką MX-DE25 N.

Nie dopuszcza się złożenia oferty na sprzęt równoważny/zamienny.

 

3.   Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty:

Cena przedmiotu zamówienia w zakresie i konfiguracji ustalonej w pkt. 2 podana w kwocie netto/brutto PLN. Cena musi uwzględnić również koszty dostawy, montażu, uruchomienia oraz szkolenia z obsługi ww. kserokopiarek.

Gwarancja producenta na wszystkie urządzenia wielofunkcyjne: 3 lata.

 

4.   Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 24 października 2019 roku za pośrednictwem, według wyboru:
fax nr 91 4849272, poczty elektronicznej na adres:
i    lub  na adres Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie ul. Staromłyńska 10  70 - 561 Szczecin albo osobiście w siedzibie zamawiającego w Biurze Podawczym Sądu (parter, pokój nr 7).

Oferty złożone po upływie ww. terminu - nie będą rozpatrywane.

 

5.   Termin realizacji zamówienia:

Planowany termin dostawy ww. urządzeń wielofunkcyjnych wraz z ich instalacją, uruchomieniem i przeprowadzeniem szkolenia z ich obsługi: listopad 2019 r. 

            Termin płatności: do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury.

 

6.   Osoba do kontaktu ze strony zamawiającego:

 • Robert Niezgoda nr tel. 91 48 49 214, e-mail:
 • Roman Perliński nr tel. 91 48 49 307, e-mail:
 
Metryczka
 • wytworzono:
  11-10-2019
  przez: Tomasz Kubiak
 • opublikowano:
  11-10-2019 15:36
  przez: Roman Perliński
 • zmodyfikowano:
  06-11-2019 16:48
  przez: Roman Perliński
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
  odwiedzin: 403
Dane adresowe:
Dane kontaktowe:

tel.: 91 48 49 255 fax: 91 48 49 270
e-mail: info@szczecin.wsa.gov.pl
strona www: www.szczecin.wsa.gov.pl