Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu i oprogramowania dla systemu EZD

Strona archiwalna

 


Szczecin, dnia 06 marca 2019 r.

Znak sprawy: ASI-2/19

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie informuje o zamiarze zakupu sprzętu oraz oprogramowania do wdrożenia systemu EZD wraz z akcesoriami.  

Zakup poniżej progu 30 tys. euro.  

 

 1.    Nazwa i adres zamawiającego:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin.

 

2.    Opis przedmiotu zamówienia:

W załączniku wykaz sprzętu i oprogramowania do wypełnienia zestawienie EZD_WSA Szn.pdf   lub zestawienie EZD_WSA Szn.xls.

Dostawa sprzętu do siedziby Sądu.

3.    Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty:

Łączna cena przedmiotów zamówienia podana w kwocie netto/brutto PLN.

Oferowana wartość sprzętu, oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych powinna uwzględnić wszelkie koszty realizacji zamówienia.    

 

4.    Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 15 marca 2019 roku za pośrednictwem faksu: nr 91 4849272 lub poczty elektronicznej na adres:   oraz     albo osobiście w siedzibie zamawiającego w Biurze Podawczym Sądu (parter, pokój nr 7 w godz. 730 - 1500).

 

5.    Termin realizacji zamówienia:

Planowany termin realizacji dostawy sprzętu oraz oprogramowania dla systemu EZD wraz z akcesoriami: do końca marca 2019 r.  

Termin płatności: 14 dni  

 

6.    Osoba do kontaktu ze strony zamawiającego:

a)  Robert Niezgoda nr tel. 91 48 49 214, e-mail:

b)  Roman Perliński nr tel. 91 48 49 307, e-mail:

  • Opublikował: Roman Perliński, data publikacji: 06-03-2019 15:09
  • Modyfikował: Roman Perliński, data modyfikacji: 07-03-2019 14:46
  • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
  • Wytworzył lub za treść odpowiada: Roman Perliński
  • Data wytworzenia: 06-03-2019
  • Ilość wyświetleń: 118
  • Link do strony: http://szczecin.wsa.gov.pl/226/286/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-dostawe-sprzetu-i-oprogramowania-dla-systemu-ezd.html

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
70 - 561 Szczecin
ul. Staromłyńska 10

tel.: 91 48 49 255
fax: 91 48 49 270
e-mail: