Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym z dnia 6 lutego 2019 r. na "Dostawę mebli biurowych do budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie przy ul. Łaziebnej 6 w Szczecinie"

Szczecin, dnia 15 kwietnia 2019 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Dostawa pierwszego wyposażenia w zakresie mebli biurowych do budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie przy ul. Łaziebnej 6"

Znak sprawy Adm-227-1/19.

                Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2018, poz.1986 ze zm.),  Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego za najkorzystniejszą uznano następującą ofertę:

Nr oferty

Nazwa zwycięskiego Wykonawcy

Wartość oferty PLN brutto

Uzasadnienie

3.

MULTIKO NARKIEWICZ Sp. j. ul. Cukrowa 12D SZCZECIN

484 787,28

Oferta najkorzystniejsza

 

STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty      [C]

Jakość                 [J]

Czas montażu       [M]

Okres gwarancji      [G]

Pkt

razem

Uwagi

1.

TRONUS POLSKA Sp. z o.o.

ul. Ordona 2A,

01- 237 Warszawa

60,00

0,00

5,00

10,00

75,00

Oferta odrzucona w oparciu o przesłanki art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp

 1.  

STARPOL MEBLE AGNIESZKA KLICZKOWSKA

 ul. Kołłątaja 100,

24-100 PUŁAWY

40,20

0,00

5,00

10,00

55,20

Oferta odrzucona w oparciu o przesłanki art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp

 1.  

MULTIKO NARKIEWICZ Sp.J.

ul. Cukrowa 12D,

71-004 SZCZECIN

50,40

23,75

5,00

10,00

89,15

OFERTA NAJWYŻEJ OCENIONA

 
  
 


Odpowiedzi na pytania - dotyczy znak sprawy: Adm-227-1/19.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym z dnia 6 lutego 2019 roku pod nazwą:

„Dostawę mebli biurowych do budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie przy ul. Łaziebnej 6 w Szczecinie" - Nr sprawy Adm-227-1/19.

PDFOgłoszenie 510682_N_2019 z dn. 06.02.2019 o zamówieniu.pdf

PDFSWIZ.pdf

DOCXZał_ Nr 1 do SIWZ - wzór formularza oferty.docx

PDFZał_ Nr 1 do SIWZ - wzór formularza oferty.pdf

DOCXZał_Nr 2 do SIWZ - kosztorys ofertowy.docx

PDFZał_Nr 2 do SIWZ - kosztorys ofertowy.pdf

DOCXZał_Nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa.docx

PDFZał_Nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa.pdf

DOCXZał_Nr 4 do SIWZ - wzór umowy.docx

PDFZał_Nr 4 do SIWZ - wzór umowy.pdf

DOCXZał_Nr 5 do SIWZ - wykaz wykonanych dostaw.docx

PDFZał_Nr 5 do SIWZ - wykaz wykonanych dostaw.pdf

DOCXZał_Nr 6 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy.docx

PDFZał_Nr 6 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy.pdf

RARZał_Nr 7 - opis systemów meblowych z rozmieszczeniem_RAR.rar

ZIPZał_Nr 7 - opis systemów meblowych z rozmieszczeniem_RAR.zip

DOCXZał_Nr 8 do SIWZ - regulamin oceny, kryterium, JAKOŚĆ.docx

PDFZał_Nr 8 do SIWZ - regulamin oceny, kryterium, JAKOŚĆ.pdf

DOCXZał_Nr 9 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx

PDFZał_Nr 9 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  06-02-2019
  przez: Tomasz Kubiak
 • opublikowano:
  06-02-2019 14:53
  przez: Roman Perliński
 • zmodyfikowano:
  15-04-2019 13:29
  przez: Roman Perliński
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
  odwiedzin: 818
Dane adresowe:
Dane kontaktowe:

tel.: 91 48 49 255 fax: 91 48 49 270
e-mail: info@szczecin.wsa.gov.pl
strona www: www.szczecin.wsa.gov.pl