Oświadczenie Sędziego w sprawie publikacji w Kurierze Szczecińskim artykułu pt. „Ile sędzia zarobił za szkolenia?”


„W związku z publikacją z dnia 31 stycznia 2019 r. zamieszczoną w „Kurierze Szczecińskim” zatytułowaną „Ile sędzia zarobił za szkolenia?” pragnę przedstawić uzupełnienie zawartych w artykule informacji.

Szkolenia dla urzędników prowadzę od około 30 lat.

Początkowo, jako radca prawny (egzamin radcowski zdałem w 1982 r.), a następnie od 2002 r., jako sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego (nominację uzyskałem w lipcu 2002 r.) zgodnie ze statusem sędziego na każdy wykład muszę posiadać zgodę mojego przełożonego tj. Prezesa NSA (zgodę okazywałem na wniosek Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog) i zapewniam, że na każdy wykład posiadam zgodę mojego przełożonego.

Wykłady dotyczyły procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej, a także ustawy o dostępie do informacji publicznej i prawa miejscowego. Wykłady prowadziłem też dla Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, dla kilkunastu urzędów gmin, a także dla Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie i Gdańsku. Wiele lat prowadziłem też wykłady w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie.

Od kilkudziesięciu lat prowadzę też wykłady dla aplikantów radcowskich organizowane przez OIRP w Szczecinie.

Oświadczam, że nigdy nie zabiegałem o prowadzenie wykładów, a ze względu na oceny uzyskiwane od szkolonych osób to instytucje publiczne występują do mnie o przeprowadzenie wykładów. Jeżeli chcemy, aby administracja działała sprawnie to, kto ma szkolić jak nie praktycy?

Po raz pierwszy zetknąłem się z tak absurdalnym zarzutem jakoby prowadzone przeze mnie wykłady miały wpływ na rozstrzyganie spraw w sądzie administracyjnym.

Jeżeli Pan radny miejski Damian Matecki dysponuje danymi dotyczącymi konkretnej sprawy to chętnie się z nimi zapoznam i udzielę odpowiedzi. Nadmieniam, że od trzech lat orzekam wyłącznie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

 

Sędzia NSA Grzegorz Jankowski

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Szczecinie”

 

Maria Mysiak

Rzecznik Prasowy

WSA w Szczecinie

  • Opublikował: Roman Perliński, data publikacji: 05-02-2019 15:42
  • Modyfikował: Katarzyna Jarosz, data modyfikacji: 06-02-2019 09:25
  • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
  • Wytworzył lub za treść odpowiada: Wydział Informacji Sądowej
  • Ilość wyświetleń: 640
  • Link do strony: http://szczecin.wsa.gov.pl/224/327/oswiadczenie-sedziego-w-sprawie-publikacji-w-kurierze-szczecinskim-artykulu-pt-ile-sedzia-zarobil-za-szkolenia.html

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
70 - 561 Szczecin
ul. Staromłyńska 10

tel.: 91 48 49 255
fax: 91 48 49 270
e-mail: