Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Strona archiwalna

 


Szczecin, dn. 27.08.2018 r.

Nr sprawy: Adm-26-8/18

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Znak sprawy: Adm-26-8/18                                   

Dotyczy: informacji o udzieleniu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 138o ustawy PZP na:

 

usługi ochrony osób, mienia, budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Szczecinie z siedzibą przy ul. Staromłyńskiej 10 wraz z terenem przynależnym
do nieruchomości

 

Zamawiający na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2017, poz. 1579 t.j. ze zm.), informuje o udzieleniu zamówienia.

 

W dniu 17 sierpnia 2018 r. Zamawiający zawarł umowę z Wykonawcą:

Gustaw Gemini 
Sp. z o.o.
ul. Łyskowskiego 18
71 - 641 Szczecin

na realizację usługi w ramach przedmiotowego postępowania.

 


Szczecin, dn. 01.08.2018 r.

Nr sprawy: Adm-26-8/18

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie art. 138 o ustawy na „Usługi ochrony osób mienia i budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie”.

Odpowiedzi w załączniku:


Nr sprawy: Adm-26-8/18

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na

usługi ochrony osób, mienia, budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z siedzibą przy

ul. Staromłyńskiej 10 wraz z terenem przynależnym do nieruchomości

szczegóły w załącznikach:

 

 

Zamawiający dodatkowo informuje, iż propozycje cenowe do formularza ofertowego powinny być kalkulowane w oparciu o warunki płacowe roku 2018.

O ile obecna propozycja rządu podniesienia stawek minimalnego wynagrodzenia na rok przyszły wynosi 5,7 % oznacza to, iż stawka jednej roboczogodziny powinna być indeksowana o tę wartość i będzie obowiązywać w Umowie od dnia 1 stycznia 2019 roku.

 


Metryczka
 • wytworzono:
  23-07-2018
  przez: Tomasz Kubiak
 • opublikowano:
  23-07-2018 15:29
  przez: Roman Perliński
 • zmodyfikowano:
  27-08-2018 15:47
  przez: Administrator WSA
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
  odwiedzin: 1599
Dane adresowe:
Dane kontaktowe:

tel.: 91 48 49 255 fax: 91 48 49 270
e-mail: info@szczecin.wsa.gov.pl
strona www: www.szczecin.wsa.gov.pl