Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
113789334106631030511349117611155497861077114073122164850
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8871125719204902811566935578859628109189115104078907
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0131548518777838854104021126381117692
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000057412920
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 113394
 2. OFERTY PRACY
  Wyświetleń: 10104
 3. POZOSTAŁE POSTĘPOWANIA
  Wyświetleń: 7833
 4. Organizacja WSA w Szczecinie
  Wyświetleń: 7810
 5. POSTĘPOWANIA DO 30 TYŚ. EURO
  Wyświetleń: 7537
 6. E-WOKANDA
  Wyświetleń: 6295
 7. BAZA ORZECZEŃ Naczelnego Sądu Administracyjnego
  Wyświetleń: 5691
 8. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 4925
 9. Wydziały
  Wyświetleń: 4468
 10. KONTAKT
  Wyświetleń: 3733
 11. INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWAŃ
  Wyświetleń: 3447
 12. Wpis
  Wyświetleń: 3346
 13. ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE
  Wyświetleń: 3297
 14. Zasady uiszczania opłat skarbowych od pełnomocnictw
  Wyświetleń: 3111
 15. Wysokośc wpisów sądowych
  Wyświetleń: 3046
 16. Wydział Informacji Sądowej
  Wyświetleń: 2929
 17. Skargi i wnioski
  Wyświetleń: 2749
 18. Opłata kancelaryjna
  Wyświetleń: 2701
 19. KOMUNIKATY
  Wyświetleń: 2588
 20. Informacje o sprawach w toku i właściwości sądu
  Wyświetleń: 2542
 21. Prawo pomocy
  Wyświetleń: 2448
 22. Zwolnienie z kosztów sądowych
  Wyświetleń: 2289
 23. Wniesienie skargi
  Wyświetleń: 2250
 24. Przyjmowanie spraw
  Wyświetleń: 2089
 25. Zamówienia poniżej 30000 euro.
  Wyświetleń: 2085
 26. Pytania prejudycjalne
  Wyświetleń: 2069
 27. Podstawa Prawna
  Wyświetleń: 2005
 28. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1935
 29. Elektroniczna skrzynka podawcza-ePUAP
  Wyświetleń: 1908
 30. Opłata kancelaryjna
  Wyświetleń: 1885
 31. Ruch spraw w 2014 r.
  Wyświetleń: 1827
 32. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 1807
 33. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1806
 34. Czytelnia akt
  Wyświetleń: 1789
 35. Kolejność załatwiania spraw
  Wyświetleń: 1781
 36. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 1733
 37. Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej
  Wyświetleń: 1718
 38. ePUAP
  Wyświetleń: 1697
 39. Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 1665
 40. Postępowanie uproszczone i mediacyjne
  Wyświetleń: 1663
 41. Repertoria, zbiory, księgi pomocnicze.
  Wyświetleń: 1633
 42. Ogłoszenia WSA Szczecin
  Wyświetleń: 1629
 43. ARCHIWA
  Wyświetleń: 1621
 44. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 1621
 45. Majątek
  Wyświetleń: 1599
 46. KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO
  Wyświetleń: 1581
 47. OFERTY DOTYCZĄCE ZBYCIA MAJĄTKU
  Wyświetleń: 1549
 48. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1543
 49. PETYCJE
  Wyświetleń: 1522
 50. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1453
 51. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1405
 52. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie
  Wyświetleń: 1400
 53. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 1394
 54. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1369
 55. Przepisy wprowadzające ustawę
  Wyświetleń: 1339
 56. Sprawozdania roczne
  Wyświetleń: 1321
 57. Konstytucja (wyciąg)
  Wyświetleń: 1319
 58. WSA
  Wyświetleń: 1318
 59. Koszty radców prawnych
  Wyświetleń: 1172
 60. Koszty adwokackie
  Wyświetleń: 1169
 61. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego.
  Wyświetleń: 1154
 62. Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 1143
 63. Koszty doradców podatkowych
  Wyświetleń: 1123
 64. Zatrudnienie - dokumenty do pobrania
  Wyświetleń: 1102
 65. WSA Szczecin
  Wyświetleń: 1072
 66. DODATKOWE DNI WOLNE OD PRACY W DNIU 2 LISTOPADA 2017 R.
  Wyświetleń: 970
 67. Aktualnie brak ofert pracy.
  Wyświetleń: 902
 68. Lista kandydatów dopuszczonych do III etapu na stanowisko asystenta sędziego - ogłoszenie
  Wyświetleń: 900
 69. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
  Wyświetleń: 893
 70. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  Wyświetleń: 844
 71. oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 833
 72. Tryb rozpatrywania skarg i wniosków
  Wyświetleń: 810
 73. PREZES WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
  Wyświetleń: 797
 74. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie skarg i wniosków
  Wyświetleń: 772
 75. WICEPREZES WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
  Wyświetleń: 766
 76. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY MIENIA, BUDYNKU I PRACOWNIKÓW.
  Wyświetleń: 742
 77. Informacja o BIP
  Wyświetleń: 727
 78. Petycje jednostkowe
  Wyświetleń: 725
 79. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 708
 80. Elektroniczny Terminarz Rozpraw WSA Szczecin
  Wyświetleń: 676
 81. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia "Przebudowa budynku ul. ŁAZIEBNA 6" - postępowanie unieważnione w dniu 12.05.2017 r.
  Wyświetleń: 661
 82. LISTA KANDYDATÓW DOPUSZCZONYCH DO DRUGIEGO ETAPU
  Wyświetleń: 649
 83. Sędziowie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
  Wyświetleń: 645
 84. WYDZIAŁ II - ogólnoadministracyjny
  Wyświetleń: 638
 85. Petycje wielokrotne
  Wyświetleń: 637
 86. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Wyświetleń: 634
 87. INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO
  Wyświetleń: 625
 88. Polityka prywatności serwisu szczecin.wsa.gov.pl
  Wyświetleń: 620
 89. za rok 2016
  Wyświetleń: 574
 90. LISTA KANDYDATÓW DOPUSZCZONYCH DO TRZECIEGO ETAPU
  Wyświetleń: 573
 91. Organizacja Sądu
  Wyświetleń: 542
 92. KONTAKTY-1
  Wyświetleń: 535
 93. WYDZIAŁ I - finansowy
  Wyświetleń: 528
 94. za rok 2017
  Wyświetleń: 501
 95. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym z dnia 08.09.2017 r. - "Przebudowa istniejącego budynku przy ul. Łaziebnej nr 6 w Szczecinie na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego realizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj"
  Wyświetleń: 499
 96. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  Wyświetleń: 491
 97. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia "Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ul. STAROMŁYŃSKA 10"
  Wyświetleń: 404
 98. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY MIENIA, BUDYNKU I PRACOWNIKÓW... W ZAKRESIE BEZPOŚREDNIEJ OCHRONY FIZYCZNEJ BUDYNKU, MIENIA I PRACOWNIKÓW...
  Wyświetleń: 404
 99. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia "Przebudowa budynku ul. ŁAZIEBNA 6" - drugie postępowanie z dn. 19.05.2017 r.
  Wyświetleń: 400
 100. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Wyświetleń: 383
 101. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ MONITORÓW LED
  Wyświetleń: 366
 102. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ KOMPUTERÓW
  Wyświetleń: 360
 103. Plany postępowań o udzielenie zamówienia
  Wyświetleń: 327
 104. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Wyświetleń: 316
 105. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY MIENIA, BUDYNKU I PRACOWNIKÓW... Z WYKORZYSTANIEM BRAMKOWEGO WYKRYWACZA METALU...
  Wyświetleń: 311
 106. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym z dnia 21.08.2017 r. - "Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podziemnych ścian siedziby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie przy ul. Staromłyńskiej 10"
  Wyświetleń: 298
 107. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA URZĄDZENIA WEDŁUG SPECYFIKACJI
  Wyświetleń: 293
 108. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia "Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ul. STAROMŁYŃSKA 10" - drugie postępowanie z dn. 08.06.2017 r.
  Wyświetleń: 275
 109. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ DRUKAREK XEROX
  Wyświetleń: 271
 110. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA MONITORY LED
  Wyświetleń: 265
 111. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA DRUKARKI XEROX
  Wyświetleń: 258
 112. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA LICENCJE MS OFFICE
  Wyświetleń: 249
 113. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - KOMPUTERY ACTINA
  Wyświetleń: 248
 114. ZAPYTANIE O CENĘ NA FIREWALL Fortinet FG-81E
  Wyświetleń: 239
 115. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ LICENCJI MS OFFICE
  Wyświetleń: 213
 116. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ ENERGII
  Wyświetleń: 201
 117. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA DOSTAWĘ ENERGII
  Wyświetleń: 173
 118. Przetarg na usługę ochrony mienia, budynku i pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
  Wyświetleń: 151
 119. Zakupu licencji i oprogramowania firmy Microsoft
  Wyświetleń: 133
 120. Zaproszenie do składania ofert na dostawę opraw panelowych LED
  Wyświetleń: 119
 121. Odpowiedzi na pytania wykonawców ul. Łaziebna 6
  Wyświetleń: 81
 122. Zakupu pakietu biurowego firmy Microsoft
  Wyświetleń: 79
 123. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert
  Wyświetleń: 73
 124. DODATKOWE DNI WOLNE OD PRACY W 2018 R.
  Wyświetleń: 24
 • Opublikował: Roman Perliński, data publikacji: 10-08-2014 13:53
 • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Roman Perliński
 • Data wytworzenia: 10-08-2014
 • Ilość wyświetleń: 1543
 • Link do strony: http://szczecin.wsa.gov.pl/21/39/statystyki-podstron.html

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
70 - 561 Szczecin
ul. Staromłyńska 10

tel.: 91 48 49 255
fax: 91 48 49 270
e-mail: