Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1136511812204571497711666131761033911987116331142365790
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1137893341066310305113491172211392971510725139921213711107
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8871125719204902811566935578859628109189115104078907
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0131548518777838854104021126381117692
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000057412920
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 153026
 2. OFERTY PRACY
  Wyświetleń: 14180
 3. POZOSTAŁE POSTĘPOWANIA
  Wyświetleń: 11703
 4. POSTĘPOWANIA DO 30 TYŚ. EURO
  Wyświetleń: 11561
 5. Organizacja WSA w Szczecinie
  Wyświetleń: 11284
 6. E-WOKANDA
  Wyświetleń: 9028
 7. BAZA ORZECZEŃ Naczelnego Sądu Administracyjnego
  Wyświetleń: 8317
 8. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 7750
 9. ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE
  Wyświetleń: 6971
 10. INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWAŃ
  Wyświetleń: 6652
 11. Wydziały
  Wyświetleń: 6067
 12. KONTAKT
  Wyświetleń: 5391
 13. Zasady uiszczania opłat skarbowych od pełnomocnictw
  Wyświetleń: 5039
 14. Wpis
  Wyświetleń: 4471
 15. Wydział Informacji Sądowej
  Wyświetleń: 4083
 16. Wysokośc wpisów sądowych
  Wyświetleń: 4011
 17. Skargi i wnioski
  Wyświetleń: 3789
 18. Opłata kancelaryjna
  Wyświetleń: 3571
 19. Informacje o sprawach w toku i właściwości sądu
  Wyświetleń: 3524
 20. KOMUNIKATY
  Wyświetleń: 3490
 21. Prawo pomocy
  Wyświetleń: 3359
 22. Wniesienie skargi
  Wyświetleń: 3200
 23. Zwolnienie z kosztów sądowych
  Wyświetleń: 2998
 24. Podstawa Prawna
  Wyświetleń: 2823
 25. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2781
 26. Przyjmowanie spraw
  Wyświetleń: 2746
 27. Opłata kancelaryjna
  Wyświetleń: 2740
 28. Pytania prejudycjalne
  Wyświetleń: 2705
 29. Zamówienia poniżej 30000 euro.
  Wyświetleń: 2602
 30. Elektroniczna skrzynka podawcza-ePUAP
  Wyświetleń: 2521
 31. Czytelnia akt
  Wyświetleń: 2445
 32. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 2419
 33. Ruch spraw w 2014 r.
  Wyświetleń: 2417
 34. Kolejność załatwiania spraw
  Wyświetleń: 2366
 35. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 2366
 36. ePUAP
  Wyświetleń: 2360
 37. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 2351
 38. oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 2339
 39. OFERTY DOTYCZĄCE ZBYCIA MAJĄTKU
  Wyświetleń: 2336
 40. PETYCJE
  Wyświetleń: 2332
 41. Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 2298
 42. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 2265
 43. ARCHIWA
  Wyświetleń: 2240
 44. Postępowanie uproszczone i mediacyjne
  Wyświetleń: 2238
 45. Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej
  Wyświetleń: 2207
 46. Repertoria, zbiory, księgi pomocnicze.
  Wyświetleń: 2201
 47. Majątek
  Wyświetleń: 2161
 48. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 2157
 49. Ogłoszenia WSA Szczecin
  Wyświetleń: 2120
 50. KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO
  Wyświetleń: 2104
 51. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie
  Wyświetleń: 2066
 52. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2048
 53. WSA
  Wyświetleń: 1962
 54. Sprawozdania roczne
  Wyświetleń: 1952
 55. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 1946
 56. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1926
 57. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1871
 58. Konstytucja (wyciąg)
  Wyświetleń: 1850
 59. Przepisy wprowadzające ustawę
  Wyświetleń: 1784
 60. Zatrudnienie - dokumenty do pobrania
  Wyświetleń: 1745
 61. Koszty adwokackie
  Wyświetleń: 1625
 62. Koszty radców prawnych
  Wyświetleń: 1595
 63. WSA Szczecin
  Wyświetleń: 1588
 64. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego.
  Wyświetleń: 1578
 65. Koszty doradców podatkowych
  Wyświetleń: 1565
 66. Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 1560
 67. DODATKOWE DNI WOLNE OD PRACY W DNIU 2 LISTOPADA 2017 R.
  Wyświetleń: 1511
 68. za rok 2016
  Wyświetleń: 1436
 69. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie skarg i wniosków
  Wyświetleń: 1375
 70. Tryb rozpatrywania skarg i wniosków
  Wyświetleń: 1356
 71. PREZES WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
  Wyświetleń: 1339
 72. Aktualnie brak ofert pracy.
  Wyświetleń: 1326
 73. Lista kandydatów dopuszczonych do III etapu na stanowisko asystenta sędziego - ogłoszenie
  Wyświetleń: 1308
 74. WICEPREZES WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
  Wyświetleń: 1293
 75. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1267
 76. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia "Przebudowa budynku ul. ŁAZIEBNA 6" - postępowanie unieważnione w dniu 12.05.2017 r.
  Wyświetleń: 1242
 77. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
  Wyświetleń: 1240
 78. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  Wyświetleń: 1223
 79. Petycje jednostkowe
  Wyświetleń: 1195
 80. LISTA KANDYDATÓW DOPUSZCZONYCH DO DRUGIEGO ETAPU
  Wyświetleń: 1125
 81. Sędziowie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
  Wyświetleń: 1124
 82. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY MIENIA, BUDYNKU I PRACOWNIKÓW.
  Wyświetleń: 1123
 83. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Wyświetleń: 1082
 84. Elektroniczny Terminarz Rozpraw WSA Szczecin
  Wyświetleń: 1071
 85. WYDZIAŁ II - ogólnoadministracyjny
  Wyświetleń: 1070
 86. Informacja o BIP
  Wyświetleń: 1063
 87. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym z dnia 08.09.2017 r. - "Przebudowa istniejącego budynku przy ul. Łaziebnej nr 6 w Szczecinie na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego realizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj"
  Wyświetleń: 1060
 88. Petycje wielokrotne
  Wyświetleń: 1043
 89. LISTA KANDYDATÓW DOPUSZCZONYCH DO TRZECIEGO ETAPU
  Wyświetleń: 1007
 90. INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO
  Wyświetleń: 1005
 91. Plany postępowań o udzielenie zamówienia
  Wyświetleń: 914
 92. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia "Przebudowa budynku ul. ŁAZIEBNA 6" - drugie postępowanie z dn. 19.05.2017 r.
  Wyświetleń: 895
 93. Polityka prywatności serwisu szczecin.wsa.gov.pl
  Wyświetleń: 893
 94. KONTAKTY-1
  Wyświetleń: 876
 95. WYDZIAŁ I - finansowy
  Wyświetleń: 862
 96. Przetarg na usługi ochrony osób, mienia, budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie wraz z terenem przynależnym do nieruchomości
  Wyświetleń: 849
 97. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia "Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ul. STAROMŁYŃSKA 10"
  Wyświetleń: 837
 98. Organizacja Sądu
  Wyświetleń: 833
 99. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ MONITORÓW LED
  Wyświetleń: 794
 100. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ KOMPUTERÓW
  Wyświetleń: 791
 101. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Wyświetleń: 785
 102. ZAPYTANIE O CENĘ NA FIREWALL Fortinet FG-81E
  Wyświetleń: 783
 103. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY MIENIA, BUDYNKU I PRACOWNIKÓW... W ZAKRESIE BEZPOŚREDNIEJ OCHRONY FIZYCZNEJ BUDYNKU, MIENIA I PRACOWNIKÓW...
  Wyświetleń: 781
 104. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  Wyświetleń: 752
 105. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA LICENCJE MS OFFICE
  Wyświetleń: 738
 106. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia "Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ul. STAROMŁYŃSKA 10" - drugie postępowanie z dn. 08.06.2017 r.
  Wyświetleń: 722
 107. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym z dnia 21.08.2017 r. - "Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podziemnych ścian siedziby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie przy ul. Staromłyńskiej 10"
  Wyświetleń: 712
 108. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA URZĄDZENIA WEDŁUG SPECYFIKACJI
  Wyświetleń: 703
 109. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Wyświetleń: 703
 110. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - KOMPUTERY ACTINA
  Wyświetleń: 664
 111. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA DRUKARKI XEROX
  Wyświetleń: 663
 112. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ DRUKAREK XEROX
  Wyświetleń: 647
 113. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY MIENIA, BUDYNKU I PRACOWNIKÓW... Z WYKORZYSTANIEM BRAMKOWEGO WYKRYWACZA METALU...
  Wyświetleń: 634
 114. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA MONITORY LED
  Wyświetleń: 631
 115. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ LICENCJI MS OFFICE
  Wyświetleń: 614
 116. Zakupu pakietu biurowego firmy Microsoft
  Wyświetleń: 577
 117. Przetarg na usługę ochrony mienia, budynku i pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
  Wyświetleń: 562
 118. RODO
  Wyświetleń: 547
 119. Zakupu licencji i oprogramowania firmy Microsoft
  Wyświetleń: 543
 120. Zaproszenie do składania ofert na dostawę opraw panelowych LED
  Wyświetleń: 527
 121. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ ENERGII
  Wyświetleń: 521
 122. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA DOSTAWĘ ENERGII
  Wyświetleń: 518
 123. Odpowiedzi na pytania wykonawców ul. Łaziebna 6
  Wyświetleń: 496
 124. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert
  Wyświetleń: 459
 125. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO Nr Og.1126-1/2018
  Wyświetleń: 413
 126. DODATKOWE DNI WOLNE OD PRACY W 2018 R.
  Wyświetleń: 406
 127. za rok 2017
  Wyświetleń: 385
 128. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym z dnia 04.05.2018 r.; rozbudowa i przebudowa węzła cieplnego oraz przebudowa instalacji ciepłej wody użytkowej.
  Wyświetleń: 288
 129. Klauzula informacyjna
  Wyświetleń: 249
 130. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO Nr Og.1126-2/2018
  Wyświetleń: 198
 131. Zaproszenie do składania ofert na dostawę macierzy dyskowej HPE
  Wyświetleń: 181
 132. Informacje dotyczące przetwarzania danych
  Wyświetleń: 179
 133. Zaproszenie do składania ofert na urządzenie inwerterowe (klimatyzator)
  Wyświetleń: 169
 134. Zaproszenie do składania ofert na baterię dławikową
  Wyświetleń: 167
 135. Zaproszenie do składania ofert na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego RICOH
  Wyświetleń: 158
 136. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym z dnia 27.06.2018 r.: Roboty budowlane i instalacyjne polegające na rozbudowie istniejącego węzła cieplnego centralnego ogrzewania o moduł ciepłej wody użytkowej oraz przebudowie instalacji ciepłej wody użytkowej.
  Wyświetleń: 154
 137. 2018 Archiwum Postępowań Publicznych
  Wyświetleń: 121
 138. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym z dnia 10.08.2018 r.: Roboty budowlane i instalacyjne polegające na rozbudowie istniejącego węzła cieplnego centralnego ogrzewania o moduł ciepłej wody użytkowej oraz przebudowie instalacji ciepłej wody użytkowej.
  Wyświetleń: 104
 139. Zaproszenie do składania ofert na drukarki OKI
  Wyświetleń: 97
 140. Zaproszenie do składania ofert na rozbudowę istniejącego węzła cieplnego ...
  Wyświetleń: 86
 141. Zaproszenie do skladania ofert: energia elektryczna 2019 r.
  Wyświetleń: 66
 142. Archiwum Postępowań Publicznych
  Wyświetleń: 34
 • Opublikował: Roman Perliński, data publikacji: 10-08-2014 13:53
 • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Roman Perliński
 • Data wytworzenia: 10-08-2014
 • Ilość wyświetleń: 2157
 • Link do strony: http://szczecin.wsa.gov.pl/21/39/statystyki-podstron.html

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
70 - 561 Szczecin
ul. Staromłyńska 10

tel.: 91 48 49 255
fax: 91 48 49 270
e-mail: