Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Szczecin, dn. 26 maja 2020 r.

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego (2 etaty)
w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie nr OG.1022.1.2020

Do zatrudnienia na stanowiskach asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie zostali zakwalifikowani:

Pani Agnieszka Jabłońska który uzyskała najwyższą liczbę punktów – łącznie 41;

 Pani Anna Negowska, która uzyskała liczbę punktów – łącznie 35.

Komisja konkursowa wyłoniła rezerwową listę kandydatów tj.: Pani Żaneta Ciastko, która uzyskała łącznie 34 punkty i Pan Jan Aleksander Bobiński, który uzyskał Łącznie 31 punktów. Lista rezerwowa dotyczy stanowisk wskazanych w  konkursie nr OG.1022.1.2020.

                                                      Prezes

                                             Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

                                                                   Sędzia NSA Grzegorz Jankowski


 

Szczecin, dn. 19 maja 2020 r.
 

Lista kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu (OG.1022.1.2020) na stanowisko asystenta sędziego (2 etaty) w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie:

 1. Jan Aleksander Bobiński
 2. Żaneta Ciastko
 3. Agnieszka Jabłońska
 4. Anna Negowska

Trzeci etap konkursu tj. rozmowa kwalifikacyjna, zostanie przeprowadzony w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie ul. Staromłyńska 10  (sala 100) dnia 25 maja 2020 r. o godz.:

 1. Jan Aleksander Bobiński – godz. 10:00
 2. Żaneta Ciastko – godz. 10:30
 3. Anna Negowska – godz. 11:00
 4. Agnieszka Jabłońska– godz. 11:30

Przewodnicząca Komisji Konkursowej 

                                                                        Sędzia WSA Joanna Wojciechowska

 


Zgłaszanie kandydatur na wolne stanowisko sędziego

Do zgłaszania kandydatur na wolne stanowisko sędziego przewidziane do objęcia w wojewódzkim sądzie administracyjnym stosuje się odpowiednio art. 31 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2019 r. poz. 825 oraz z 2020 r. poz. 190), z tym że o wolnych stanowiskach sędziowskich obwieszcza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego.

OBWIESZCZENIE PREZESA NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO O WOLNYM STANOWISKU SĘDZIEGO
W WOJEWÓDZKIM SĄDZIE ADMINISTRACYJNYM W SZCZECINIE
z dnia 4 maja 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 399)

Na podstawie art. 29 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2167 oraz z 2020 r. poz. 190 i 568) obwieszcza się, co następuje:
W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie jest wolne jedno stanowisko sędziego.

 


Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie informuje, że w Monitorze Polskim z dnia 3 czerwca 2019 r. (poz. 474) ukazało się obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 maja 2019 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie.

PDFObwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 czerwca 2019 r.

DOCXWzór karty zgłoszenia na wolne stanowisko asesorskie

PDFKlauzula informacyjna

DOCXOświadczenie na otrzymywanie drogą elektroniczną korespondencji

 


 

Metryczka
 • opublikowano:
  24-07-2015 12:04
  przez: Robert Niezgoda
 • zmodyfikowano:
  07-07-2020 12:58
  przez: Roman Perliński
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
  odwiedzin: 22731
Dane adresowe:
Dane kontaktowe:

tel.: 91 48 49 255 fax: 91 48 49 270
e-mail: info@szczecin.wsa.gov.pl
strona www: www.szczecin.wsa.gov.pl