Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Szczecin, dn. 26 maja 2020 r.

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego (2 etaty)
w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie nr OG.1022.1.2020

Do zatrudnienia na stanowiskach asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie zostali zakwalifikowani:

Pani Agnieszka Jabłońska który uzyskała najwyższą liczbę punktów – łącznie 41;

 Pani Anna Negowska, która uzyskała liczbę punktów – łącznie 35.

Komisja konkursowa wyłoniła rezerwową listę kandydatów tj.: Pani Żaneta Ciastko, która uzyskała łącznie 34 punkty i Pan Jan Aleksander Bobiński, który uzyskał Łącznie 31 punktów. Lista rezerwowa dotyczy stanowisk wskazanych w  konkursie nr OG.1022.1.2020.

                                                      Prezes

                                             Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

                                                                   Sędzia NSA Grzegorz Jankowski


 

Szczecin, dn. 19 maja 2020 r.
 

Lista kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu (OG.1022.1.2020) na stanowisko asystenta sędziego (2 etaty) w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie:

 1. Jan Aleksander Bobiński
 2. Żaneta Ciastko
 3. Agnieszka Jabłońska
 4. Anna Negowska

Trzeci etap konkursu tj. rozmowa kwalifikacyjna, zostanie przeprowadzony w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie ul. Staromłyńska 10  (sala 100) dnia 25 maja 2020 r. o godz.:

 1. Jan Aleksander Bobiński – godz. 10:00
 2. Żaneta Ciastko – godz. 10:30
 3. Anna Negowska – godz. 11:00
 4. Agnieszka Jabłońska– godz. 11:30

Przewodnicząca Komisji Konkursowej 

                                                                        Sędzia WSA Joanna Wojciechowska

 


Zgłaszanie kandydatur na wolne stanowisko sędziego

Do zgłaszania kandydatur na wolne stanowisko sędziego przewidziane do objęcia w wojewódzkim sądzie administracyjnym stosuje się odpowiednio art. 31 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2019 r. poz. 825 oraz z 2020 r. poz. 190), z tym że o wolnych stanowiskach sędziowskich obwieszcza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego.

OBWIESZCZENIE PREZESA NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO O WOLNYM STANOWISKU SĘDZIEGO
W WOJEWÓDZKIM SĄDZIE ADMINISTRACYJNYM W SZCZECINIE
z dnia 4 maja 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 399)

Na podstawie art. 29 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2167 oraz z 2020 r. poz. 190 i 568) obwieszcza się, co następuje:
W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie jest wolne jedno stanowisko sędziego.


 

Szczecin, dn. 7 maja 2020 r.

 

INFORMACJA O NOWYM TERMINIE DRUGIEGO ETAPU KONKURSU (OG.1022.1.2020) NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO
(2 ETATY) W WOJEWÓDZKIM SĄDZIE ADMINISTRACYJNYM W SZCZECINIE

Informuję, że drugi etap konkursu nr OG.1022.1.2020 na stanowisko asystenta sędziego odbędzie się 18 maja 2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie ul. Staromłyńska 10 (sala 100).

Osoby stawiające się na konkurs powinny posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zapewnia osobom zgłaszającym się na konkurs środki ochrony indywidualnej tj. rękawiczki i maseczki, które należy pobrać przy wejściu do budynku Sądu.

 

 
 
 
 

 
Szczecin, dn. 17 marca 2020 r.
 

KOMUNIKAT

Informuję, że ze względu na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i niebezpieczeństwo dla zdrowia związane z możliwością zakażenia wirusem SARS-CoV-2, powstała konieczność zmiany terminu drugiego etapu konkursu nr OG.1022.1.2020 na stanowisko asystenta sędziego. O nowym terminie przeprowadzenia drugiego etapu konkursu zostaną Państwo poinformowani nie później niż na 7 dni przed ustaloną datą. [...] załącznik:

 
 

 
Szczecin, dn. 11 marca 2020 r.
 
Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu (Og.1022.1.2020) na stanowisko asystenta sędziego (2 etaty) [...] załącznik:
 
 

 
 
Szczecin, dn. 28 lutego 2020 r.

 


 

Szczecin, dn. 19 lutego 2020 r.

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

ogłasza konkurs Nr OG.1022.1.2020

na stanowisko asystenta sędziego 2 etaty / 2 stanowiska.

 

Konkurs zostanie przeprowadzony 20 marca 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie ul. Staromłyńska 10 (sala 100) ...

Pozostałe informacje w załącznikach:

 
 

 

Szczecin, dn. 18.02.2020 r.
Lista kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu (Og.1021-1/2020) na staż urzędniczy [...] załącznik:
 
 

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu (Og.1021-1/2020) na staż urzędniczy [...] załącznik:

 

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie ogłasza konkurs nr Og.1021-1/20 na staż urzędniczy 1 etat referent - stażysta w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie ul. Staromłyńska 10.

 

PDFKonkurs nr Og.1021-1/20 na staż urzędniczy

PDFKlauzula informacyjna

DOCXOświadczenie o niekaralności

DOCXOświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

 


Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie informuje, że w Monitorze Polskim z dnia 3 czerwca 2019 r. (poz. 474) ukazało się obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 maja 2019 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie.

 

PDFObwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 czerwca 2019 r.

DOCXWzór karty zgłoszenia na wolne stanowisko asesorskie

PDFKlauzula informacyjna

DOCXOświadczenie na otrzymywanie drogą elektroniczną korespondencji 

Metryczka
 • opublikowano:
  24-07-2015 12:04
  przez: Robert Niezgoda
 • zmodyfikowano:
  26-05-2020 12:04
  przez: Roman Perliński
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
  odwiedzin: 21003
Dane adresowe:
Dane kontaktowe:

tel.: 91 48 49 255 fax: 91 48 49 270
e-mail: info@szczecin.wsa.gov.pl
strona www: www.szczecin.wsa.gov.pl