Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Strona archiwalna

 


Szczecin, dnia 4 lipca 2018 roku

Adm-2221-6/18

Informacja o zbędnych i zużytych składniach majątku ruchomego

Działając w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. 2017, poz. 729 ze zm.), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie informuje, że posiada do zagospodarowania w sposób opisany w rozporządzeniu zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego, zgodnie z załączonym wykazem.

Pisemne wnioski spełniające wymogi określone w § 38 ust. 4 należy zgłaszać w Biurze Podawczym Sądu przy ul. Staromłyńskiej 10 w Szczecinie do dnia 16 lipca 2018 r. lub przesłać pocztą elektroniczną na adres:

Oględzin poszczególnych przedmiotów można dokonywać w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 91 48 49 307 lub 91 48 49 214.

 
Wykaz zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego:
Metryczka
 • opublikowano:
  24-07-2015 12:04
  przez: Robert Niezgoda
 • zmodyfikowano:
  11-07-2018 08:23
  przez: Roman Perliński
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
  odwiedzin: 3217
Dane adresowe:
Dane kontaktowe:

tel.: 91 48 49 255 fax: 91 48 49 270
e-mail: info@szczecin.wsa.gov.pl
strona www: www.szczecin.wsa.gov.pl