Szczecin, dnia 13 lutego 2017 roku

Adm-2221-3/17

Informacja o zbędnych i zużytych składniach majątku ruchomego

Działając na podstawie § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. 2010.114.761) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego przeznaczone do sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania innej jednostce, zgodnie z załączonym wykazem.

Sprzedaż nastąpi według cen zamieszczonych w wykazie. W przypadku, gdy zakupem jednego składnika majątku ruchomego zainteresowane będą co najmniej dwie osoby lub instytucje, sąd może przeprowadzić licytację pomiędzy tymi oferentami.

Wnioski w sprawie zakupu wymienionych w załączniku wykazie należy zgłosić na piśmie w Biurze Podawczym Sądu przy ul. Staromłyńskiej 10 w Szczecinie do dnia 27 lutego 2017 r. lub przesłać pocztą elektroniczną na adres:

Oględzin poszczególnych przedmiotów można dokonywać w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 91 48 49 307 lub 91 48 49 214.

PDFInformacja o zbednych i zuzytych skladnikach majatku ruchomego.pdf

PDFlista srodkow trwalych zbednych.pdf

 

  • Opublikował: Robert Niezgoda, data publikacji: 24-07-2015 12:04
  • Modyfikował: Roman Perliński, data modyfikacji: 13-02-2017 17:36
  • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
  • Wytworzył lub za treść odpowiada: Małgorzata Sobocińska
  • Ilość wyświetleń: 1881
  • Link do strony: http://szczecin.wsa.gov.pl/144/289/oferty-dotyczace-zbycia-majatku.html

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
70 - 561 Szczecin
ul. Staromłyńska 10

tel.: 91 48 49 255
fax: 91 48 49 270
e-mail: