INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWAŃPDFInformacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 138o ustawy PZP na: „usługi ochrony osób, mienia, budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z siedzibą przy ul. Staromłyńskiej 10 wraz z terenem przynależnym do nieruchomości”


PDFInformacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi ochrony osób, mienia, budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z siedzibą przy ul. Staromłyńskiej 10 wraz z terenem przynależnym do nieruchomości.
  • Opublikował: Robert Niezgoda, data publikacji: 24-07-2015 11:50
  • Modyfikował: Roman Perliński, data modyfikacji: 20-12-2019 08:18
  • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
  • Wytworzył lub za treść odpowiada: Robert Niezgoda
  • Data wytworzenia: 24-07-2015
  • Ilość wyświetleń: 10952
  • Link do strony: http://szczecin.wsa.gov.pl/143/288/informacja-o-wynikach-postepowan.html

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
70 - 561 Szczecin
ul. Staromłyńska 10

tel.: 91 48 49 255
fax: 91 48 49 270
e-mail: