Informacja o sprawach w toku i właściwości Sądu (pokój 5)

tel. 91 48 49 255,  91 48 49 245

e-mail


 

Właściwość rzeczowa WSA w Szczecinie

Do rozpoznania sprawy właściwy jest ten sąd wojewódzki, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zakresem swego działania obejmuje województwo zachodniopomorskie.
Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

PDFZałącznik 1. Wykaz przedmiotów spraw rozpatrywanych przez WSA w Szczecinie.pdf


 

Wyjątki od właściwości miejscowej:

Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

PDFZałącznik 2. Dz.U.2003.72.653.pdf

 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

PDFZałącznik 3. Dz.U.2008.163.1016.pdf

 

Główny Inspektor Transportu Drogowego

PDFZałącznik 4. Dz.U.2011.89.506.pdf

 

 

  • Opublikował: Robert Niezgoda, data publikacji: 15-06-2015 22:43
  • Modyfikował: Robert Niezgoda, data modyfikacji: 22-06-2015 18:23
  • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
  • Wytworzył lub za treść odpowiada: Robert Niezgoda
  • Data wytworzenia: 15-06-2015
  • Ilość wyświetleń: 3011
  • Link do strony: http://szczecin.wsa.gov.pl/133/279/informacje-o-sprawach-w-toku-i-wlasciwosci-sadu.html

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
70 - 561 Szczecin
ul. Staromłyńska 10

tel.: 91 48 49 255
fax: 91 48 49 270
e-mail: