Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie dzieli się na dwa wydziały orzecznicze tworzone na podstawie ustalonych kryteriów rzeczowo problemowych określających przedmiot spraw sądowo-administracyjnych oraz wydział informacji sądowej.

 

Do Wydziału I finansowego należą sprawy z zakresu: 

zobowiązań podatkowych, cen, opłat, stawek taryfowych, ubezpieczeń majątkowych, cła, spraw kapitałowych i bankowości, finansów publicznych.

 

Do Wydziału II ogólnoadministracyjnego należą sprawy z zakresu:

budownictwa, utrzymania i ochrony dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, działalności gospodarczej, ludności, geologi i górnictwa, gospodarki mieniem, energetyki, gospodarki wodnej, komunalizacji mienia, geodezji i kartografii, środowiska, edukacji, zagospodarowania przestrzennego, rolnictwa i leśnictwa, uprawnień do wykonywania określonych czynności i zajęć, wywłaszczenia, stosunków pracy i służbowych, inspekcji pracy, ochrony zdrowia, spraw mieszkaniowych w tym dodatki mieszkaniowe, jakości, obronności, telemedia, samorządu terytorialnego, cudzoziemców, Statusu Kościołów, przejęcia mienia, wytwarzania i obrót bronią i materiałami wybuchowymi, pomocy społecznej, zatrudnienia i sprawy bezrobocia, kombatantów, kultury fizycznej, kultury i sztuki, własności przemysłowych, ochrony danych osobowych, informacji publicznej, ochrony informacji niejawnych, świadczenia w drodze wyjątku funduszy emerytalnych, ubezpieczeń zdrowotnych.

 

 

  • Opublikował: Robert Niezgoda, data publikacji: 11-06-2015 23:29
  • Modyfikował: Robert Niezgoda, data modyfikacji: 16-06-2015 00:02
  • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
  • Wytworzył lub za treść odpowiada: Robert Niezgoda
  • Data wytworzenia: 11-06-2015
  • Ilość wyświetleń: 7824
  • Link do strony: http://szczecin.wsa.gov.pl/131/281/wydzialy.html

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
70 - 561 Szczecin
ul. Staromłyńska 10

tel.: 91 48 49 255
fax: 91 48 49 270
e-mail: