Na podstawie Zarządzenia Nr 11 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie w sekretariatach sądowych prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne:

 • repertoria;
 • zbiory: wokand, wydanych orzeczeń, itp.;
 • skorowidze alfabetyczno-numerowe;
 • księgi pomocnicze (wykazy, kontrolki).

Wymienione wyżej urządzenia ewidencyjne mają charakter techniczo-organizacyjny i służą do rejestrowania spraw i czynności sądu.

Repertoria służą do ewidencjonowania spraw i kontrolowania ich biegu oraz do sporządzania zestawień i sprawozdań statystycznych o wynikach pracy sądów. Stanowią one również podstawę oznaczenia, układu i przechowywania akt. Do każdego repertorium prowadzi się skorowidz alfabetyczno-numerowy.

W każdym wydziale prowadzi się wykaz spraw, w których postępowanie zawieszono oraz kontrolkę wysyłanych akt.

Kierownik sekretariatu prowadzi w porządku chronologicznym zbiór wykazów spraw wyznaczonych na posiedzenia niejawne. Na zarządzenia przewodniczącego wydziału mogą być prowadzone – poza wymienionymi – również inne księgi pomocnicze dla rejestrowania określonych spraw lub czynności.

Dane zawarte w repertoriach, wykazach, kontrolkach i innych urządzeniach ewidencyjnych udostępniane są uczestnikom postępowania oraz na żądanie uprawnionych osób.

 

 

 • Opublikował: Katarzyna Jarosz, data publikacji: 29-04-2005 13:00
 • Modyfikował: Robert Niezgoda, data modyfikacji: 25-06-2015 09:28
 • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Roman Perliński
 • Data wytworzenia: 29-04-2005
 • Ilość wyświetleń: 2665
 • Link do strony: http://szczecin.wsa.gov.pl/115/240/repertoria-zbiory-ksiegi-pomocnicze.html

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
70 - 561 Szczecin
ul. Staromłyńska 10

tel.: 91 48 49 255
fax: 91 48 49 270
e-mail: