W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie utworzony został Wydział Informacji Sądowej zgodnie z Zarządzeniem Nr 1 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie utworzenia wydziałów informacji sądowej w wojewódzkich sądach administracyjnych.

Wydział ten wykonuje zadania w zakresie:

 1. informowania osób zainteresowanych o właściwości sądu oraz o stanie spraw załatwianych sądzie i udostępniania im do wglądu akt spraw,
 2. udostępnienia informacji publicznej o działalności sądu,
 3. prowadzenia spraw petycji, skarg i wniosków,
 4. sprawozdawczości statystycznej sądu,
 5. obowiązków administratora systemu informatycznego,
 6. przygotowania orzeczeń sądu do przekazania do zbioru urzędowego orzeczeń sądów administracyjnych, który wydaje Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 7. obsługi rzecznika prasowego sądu, którym jest sędzia Przewodniczący Wydziału Informacyjnego,
 8. gromadzenia przepisów prawa europejskiego, które mają zastosowanie w sprawach sądowo-administracyjnych, oraz orzeczeń Sądu Pierwszej Instancji i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, a także Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,
 9. prowadzenia biblioteki sądowej.

Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej jest rzecznikiem prasowym sądu (Rozporządzenie Prezydenta RP z 18 września 2003 roku - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów administracyjnych).

 

 

 • Opublikował: Katarzyna Jarosz, data publikacji: 29-04-2005 12:35
 • Modyfikował: Robert Niezgoda, data modyfikacji: 15-06-2015 23:49
 • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Robert Niezgoda
 • Data wytworzenia: 29-04-2005
 • Ilość wyświetleń: 5060
 • Link do strony: http://szczecin.wsa.gov.pl/113/282/wydzial-informacji-sadowej.html

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
70 - 561 Szczecin
ul. Staromłyńska 10

tel.: 91 48 49 255
fax: 91 48 49 270
e-mail: