Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej


 

W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie utworzony został Wydział Informacji Sądowej zgodnie z Zarządzeniem Nr 1 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie utworzenia wydziałów informacji sądowej w wojewódzkich sądach administracyjnych.

Wydział ten wykonuje zadania w zakresie:

 1. informowania osób zainteresowanych o właściwości sądu oraz o stanie spraw załatwianych sądzie i udostępniania im do wglądu akt spraw,
 2. udostępnienia informacji publicznej o działalności sądu,
 3. prowadzenia spraw petycji, skarg i wniosków,
 4. sprawozdawczości statystycznej sądu,
 5. obowiązków administratora systemu informatycznego,
 6. przygotowania orzeczeń sądu do przekazania do zbioru urzędowego orzeczeń sądów administracyjnych, który wydaje Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 7. obsługi rzecznika prasowego sądu, którym jest sędzia Przewodniczący Wydziału Informacyjnego,
 8. gromadzenia przepisów prawa europejskiego, które mają zastosowanie w sprawach sądowo-administracyjnych, oraz orzeczeń Sądu Pierwszej Instancji i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, a także Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,
 9. prowadzenia biblioteki sądowej.

Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej jest rzecznikiem prasowym sądu (Rozporządzenie Prezydenta RP z 18 września 2003 roku - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów administracyjnych).

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  29-04-2005
  przez: Robert Niezgoda
 • opublikowano:
  29-04-2005 12:35
  przez: Katarzyna Jarosz
 • zmodyfikowano:
  15-06-2015 23:49
  przez: Robert Niezgoda
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
  odwiedzin: 6799
Dane adresowe:
Dane kontaktowe:

tel.: 91 48 49 255 fax: 91 48 49 270
e-mail: info@szczecin.wsa.gov.pl
strona www: www.szczecin.wsa.gov.pl