Wynagrodzenie sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Podstawa prawna:
- art. 29 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2107 j.t.),

- art. 91, 91a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 j.t.),

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom (Dz. U. z 2018 r., poz. 591).


Wynagrodzenie sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego
Podstawa prawna:
- art. 49 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2107 j.t.),

- art. 48 i 49 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 5 j.t.),

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom (Dz. U. z 2018 r., poz. 591 j.t.).

  • Opublikował: Katarzyna Jarosz, data publikacji: 29-04-2005 11:04
  • Modyfikował: Katarzyna Jarosz, data modyfikacji: 12-02-2019 10:44
  • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
  • Wytworzył lub za treść odpowiada: Wydział Informacji Sądowej
  • Ilość wyświetleń: 3785
  • Link do strony: http://szczecin.wsa.gov.pl/104/215/podstawa-prawna.html

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
70 - 561 Szczecin
ul. Staromłyńska 10

tel.: 91 48 49 255
fax: 91 48 49 270
e-mail: