Wynagrodzenie sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Podstawa prawna:
- art. 29 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1647 j.t.),

- art. 91, 91 a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych

(Dz. U. z 2015 r., poz. 133 j.t.),
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom
(Dz. U. z 2013 r., poz. 151 j.t.).


Wynagrodzenie sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego
Podstawa prawna:
- art. 49 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1647 j.t.),
- art. 42 i 43 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 499 j.t.),
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom
(Dz. U. z 2013 r., poz. 151 j.t.).

 

  • Opublikował: Katarzyna Jarosz, data publikacji: 29-04-2005 11:04
  • Modyfikował: Roman Perliński, data modyfikacji: 19-02-2016 12:51
  • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
  • Wytworzył lub za treść odpowiada: Roman Perliński
  • Data wytworzenia: 29-04-2005
  • Ilość wyświetleń: 2946
  • Link do strony: http://szczecin.wsa.gov.pl/104/215/podstawa-prawna.html

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
70 - 561 Szczecin
ul. Staromłyńska 10

tel.: 91 48 49 255
fax: 91 48 49 270
e-mail: